JU “Gradska biblioteka” Visoko raspisuje konkurs za popunu radnih mjesta

Na osnovu člana 15. Pravila JU ”Gradska biblioteka” Visoko, Upravni odbor Ustanove donio je  Odluku o raspisivanju

KONKURSA

za radna mjesta:

1) bibliotekar na određeno vrijeme (do povratka radnice sa porodiljskog

odsustva) – 1 (jedan) izvršilac

2) bibliotekar-pripravnik – 1(jedan) izvršilac

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

Za radno mjesto pod 1)

– VSS, Filozofski fakultet- Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

-1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima bibliotekara

– položen stručni ispit

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti  slijedeće dokumente:

– Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija)

– Uvjerenje o državljanstvu BiH (ovjerena kopija)

– Diplomu o završenoj školskoj spremi (ovjerena kopija)

– Potvrdu o radnom iskustvu

– Potvrdu o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija)

– Kratku biografiju

Za radno mjesto pod 2)

– VSS, Filozofski fakultet- Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti  slijedeće dokumente:

– Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija)

– Uvjerenje o državljanstvu BiH (ovjerena kopija)

– Diplomu o završenoj školskoj spremi (ovjerena kopija)

– Potvrdu Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao poslije završene

VSS (original)

– Kratku biografiju

Dokumenti ne mogu biti stariji od 6  mjeseci.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU ”Gradska biblioteka” Visoko, Kulturni centar Prijeko, 71300 Visoko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.                                                             

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

UPRAVNI ODBOR

JU „GRADSKA BIBLIOTEKA“ VISOKO