JU Dom zdravlja Visoko

Dom-Zdravlja-Visoko-000 (4)„Dom zdravlja“ pruža zdravstvene usluge pacijentima kroz organizovanu primarnu i konsultativno – specijalističku zdravstvenu djelatnost na području općine Visoko. Pravni nasljednik je Doma zdravlja sa poliklinikom.

Usluge zdravstvene zaštite pruža u objektu u Visokom i  ambulantama porodične medicine, u mjesnim zajednicama Gračanica, Moštre, Poriječani i Buci.

U prostorijama JU “Dom zdravlja” Visoko organizovani su:

  1. Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti iz Zenice
  2. Satelitski centar za hemodijalizu,  u organizaciji Kantonalne bolnice Zenica.
  3. Hitna pomoć

Dom-Zdravlja-Visoko-000 (3) copy

Adresa: Ulica Branilaca 22  71300 Visoko Bosna i Hercegovina

Telefon:  +387 32 735 170;   +387 32 738 777

Fax: +387 32 735 170

Web: http://www.dzvisoko.ba

Direktor: prim. dr. Vasvija Šahinović

 

Ambulanta porodične medicine Gračanica

Adresa: Veliko Čajno, Visoko

Telefon: 032 746 554

 

Ambulanta porodične medicine Moštre

Adresa: Donje Moštre, Visoko

Telefon: 032 740 148; 032 742 339

 

Ambulanta porodične medicine Dom zdravlja

Adresa: Ulica Branilaca 22

Telefon: 032 733 599; 032 733 399

 

Ambulanta porodične medicine Buci

Adresa: Buci, Visoko

Telefon: 032 720 784

 

Hitna medicinska pomoć

Adresa: Ulica Branilaca 22, Visoko

Telefon: 032 735 260