JU „Dom zdravlja“ Visoko: Stavljen u funkciju sistem grijanja

Nakon usmjerenog dijela dobiti iz JP „Visoko Ekoenergija“ u konverziju grijanja u JU „Dom zdravlja“ Visoko,  28.01. tekuće godine  potpisan je ugovor kojim je dogovoreno da će se stari sistem grijanja u ovoj ustanovi zamijeniti novim, efikasnijim i ekološki prihvatljivijim načinom grijanja na plin i lož ulje.

Postupak javne nabavke za izvođenje radova koverzije kotlovnice i sistema grijanja u JU „Dom zdravlja“ Visoko proveo je Odsjek za javne nabavke koji djeluje u sklopu Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova odabrana je firma „Termo Holding“ d.o.o. Visoko sa cijenom ponude od 187. 179, 49 KM bez PDV-a.

Proteklih godina, prostorije JU “Dom zdravlja“ Visoko zagrijavale su se pomoću starog sistema grijanja na čvrsto gorivo i nije postojala mogućnost njihovog parcijalnog zagrijavanja. Samim tim, dolazilo je do prevelike potrošnje uglja – ćumura, oko tri tone za jedan dan, što je ovu ustanovu pozicioniralo na vodeće mjesto zagađivača u Visokom.

U okviru svečanog Programa obilježavanja 29. augusta – Dana Grada Visokog, danas je u JU „Dom zdravlja“ Visoko svečano pušten u funkciju sistem grijanja na plin, što će znatno smanjiti nivo emisije štetnih materija, čiji su parametri proteklih sezona bili zabrinjavajući.

Zahvaljujući JP „Visoko Ekoenergija“ , njihovoj spremnosti da poboljšaju uslove života u Visokom preusmjerenjem dijela dobiti u konverziju grijanja u JU „Doma zdravlja“ Visoko, naš grad će od ove sezone imati znatno manje emisije štetnih materija

Press Grada Visoko