JU “Dom zdravlja” Visoko: Obavještenje

Poštovani, ovim putem Vas obavještavamo da u JU “Dom zdravlja” Visoko rade CALL centri koji služe za davanje i prikupljanje informacija svih osiguranih lica sa područja našeg grada.

CALL centri primaju sve pozive pacijenata kojima su potrebne usluge vezane za liječenje oboljelih od Covid-a (sumnjivih i registrovanih pacijenata) kao i primanje zahtjeva pacijenata za izdavanje redovne ordinirajuće terapije i drugih usluga ukoliko pacijenti ne mogu dobiti nadležne kartoteke porodične medicine.

Osoblje u CALL centrima će po zaprimanju ovih zahtjeva iste proslijeđivati timovima porodične medicine isti dan kada su i preuzeli pozive.

Timovi porodične medicine su dalje zaduženi za realizaciju usluga po tim pozivima i o istom će obavještavati pacijente. CALL centri će raditi u JU”Dom zdravlja” Visoko na adresi: Branilaca 22 u dvije smjene i to od 08,00 do19,00 sati, kao i u ambulanti porodične medicine TIKA Moštre.

Brojevi telefona na koji se primaju pozivi u CALL centru u Visokom su: 032/460-949 i 032/465-883.

Broj telefona na koji se primaju pozivi u CALL centru u Mostru je: 032/206-880.