JU Centar ZDK: Poziv za učešće na konkurs „Dječija nedjelja 2018“

Poziv na učešće na konkursu za najbolji individualni literarni i likovni rad učenika osnovnih škola u sklopu manifestacije Dječija nedjelja 2018

Poštovani,

S ciljem promocije dječijih prava u sklopu manifestacije „Dječija nedjelja 2018“, čiji je nosilac ove godine JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko- dobojskog kantona, pozivaju se sve škole na učešće na konkursu za najbolji individualni literarni i likovni rad učenika na temu dječijih prava.

Zadate teme za individualne literarne i likovne radove u sklopu Dječijih prava su:
1. Živim, dakle postojim.
2. Isti smo jer volimo, radujemo se i plačemo isto.

Nagrade za najbolje literarne i najbolje likovne radove su određene po uzrasnoj dobi i to kategorije učenika od 1. do 5. razreda i od 6. do 9. razreda sa tri najbolja rada. Najbolji radovi bit će nagrađeni novčanom naknadom u iznosu od 150,00 KM, drugo mjesto za 100,00 KM, i treće sa 50,00 KM.

Uslovi konkursa jeste prijava učenika ispred škole sa slanjem originalnog rada učenika sa nazivom rada i ličnim podacima autora rada, te kontakt podacima škole.
Konkurs je otvoren od 02. do 09.10.2018. godine, a radovi se mogu dostaviti lično ili poslati putem pošte sa naznakom „ZA KONKURS DJEČIJA NEDJELJA„ , JU „Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko- dobojskog kantona“ na adresu Ul. Saliha Cakana Mulalića br. 5, Zenica.

Nadamo se da ćemo na ovaj način dati doprinos u učenju o dječijim pravima, te da će odziv i učešće škola biti što veći.

D I R E K T O R

Meldina Ugarak

JU Centar Zdk