JU Centar za socijalni rad: Javni poziv

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD: JAVNI POZIV

Obavještavamo korisnike prava na porodičnu i ličnu invalidninu cvilnih žrtava rata, da je u toku revizija prava te su isti dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Lični kartu na uvid,

Prijavu o mjestu boravka za nosioca prava (CIPS),

Kućnu listu i

Dokaze o prihodima (6 platnih listi, uvjerenje o statusu), ovjerena foto kopija zdravstvene legitimacije/ček od penzije ili Uvjerenje Službe za zapošljavanje – Biro Visoko

Korisnicima koji se ne odazovu na ovaj Poziv, pravo na porodičnu i ličnu invalidninu se obustavlja sa 28.2.2021. godine.