JU Centar za djecu i odrasle … ZDK na Kampu “Vlašić 2018”

UČEŠĆE KORISNIKA JU CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOBE ZDK NA KAMPU VLAŠIĆ 2018

Ove godine JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK uzela je učešće u Kamp Vlašić u saradnji s nevladinim sektorom po prvi put.Prošle subote korisnici su u pratnji sa uposlenicim i direktoricom Meldinom Ugarak otišli na Vlašić, gdje će provesti sedam dana.Svi učesnici Kampa će biti smješteni u Hotelu Sunce i svi će koristiti sportsku dvoranu. Cilj ovog Kampa je osposobljavanje odraslih osoba s poteškoćama u razvoju kroz treninge koje vode stručne osobe iz oblasti sporta.

Svaki kamper će dobiti na poklon odgovarajući set opreme koji će obavezno nositi u toku boravka na planini Vlašić.

Svaki dan po 3 kampera će biti nagrađena za svoj trud i rad kako na treninzima, tako i van sportskih aktivnosti. Na kraju kamperi će dobiti certifikat-diplomu o završenom Kampu Vlašić 2018.