JPP: Javno-privatno partnerstvo u Visokom kroz 5 projekata

“Općina Visoko je predložila pet projekata u okviru Srednjoročnog plana potencijalnih JPP projekata za period od 2017 do 2019 godine. Planirana je izgradnja i uređenje zelene pijace na lokaciji zanatskog centra “Sebilj”, i izgradnja i uređenje pijace za prodaju suvenira i tekstilnih proizvoda na lokaciji Ul. Tabhanska, izgradnja sportsko-rekreativnog centra u naselju “Luke”, izgradnja azila za napuštene životinje…”

___________

 

Nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona u martu ove godine usvojila Uredbu o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta javno-privatnog partnerstva, Ministarstvo privrede ovog Kantona je uradilo Katalog JPP projekata 2017 – Srednjoročni plan potencijalnih JPP projekata za period od 2017 do 2019 godine.

U navedenom planu kako saznaje poslovni portal Akta.ba se nalazi 39 projekata, ukupne vrijednosti 194.330.000 KM.

Opširnije: ZDK: Planovi za javno-privatno partnerstvo