JP Visoko: Obavještenje o odvozu smeća

O B A V J E Š T E NJ E za korisnike komunalnih usluga

                Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će odvoz smeća koji je bio planiran za srijedu 01.05. zbog praznika biti vršen u četvrtak 02.05.2019.godine

Dr.sci.Hasan Prelić,direktor

JKP Visoko