JP BH Pošta: Donacije po partijskoj liniji i islamskoj tradiciji

JP BH Pošta Sarajevo: Odluka o dodjeli donacija pravnim licima za 2017. godinu

Za sve koji imaju zdrav želudac i vremena da pogledaju dobitnike donatorskih sredstava ODLUKA u prilogu, a treba znati da je potpisnik iste SBB kadar, dok je na čelu ovog državnog JP “SDA hadžija” iz Kiseljaka.

Visoko.ba