JOB ”Unije veterana”: Reevidencija članstva

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu naloga kantonalne direkcije, a u sklopu sa dogovorom između JOB”Unije veterana” Federacije BiH  i Ministarstva za boračka pitanja po članu 40.Statuta jedinstvene organizacije boraca BiH JOB”Unija veterana” Visoko članovima kao i svim pripadnicima Oružanih snaga RBiH 1992-1995 godine i članovima njhovih porodica upućuje javni poziv za reevidenciju članstva.

 

Pozivamo naše članstvo da se u narednom period od 13.11.2017. godine,ponedjeljak,   odazovu u prostorije općinske organizacije JOB”Unije veterana” Visoko ul. Branilaca 26,Vatrogasni dom u period od 09:30 do 12:00h radi evidentiranja i ažuriranja postojeće baze podataka I utvrđivanja socijalnog statusa boračke populacije i članova njihovih porodica. Evidencija služi u svrhu rješavanja statusnih pitanja demobilisanih boraca u skladu sa važećim zakonima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.Sa sobom je potrebno ponijeti člansku karticu i ličnu kartu.

 

JOB “Unija veterana” Visoko je osnovana i upisana u sudski registar Ministarstva pravosuđa kao udruženje za ostvarivanje prava boračke populacije,članica je JOB”Unije veteran”FBiH i članica svjetske federacije veterana,  te sa krovnim udruženjima Zlatni  ljiljani, Porodice šehida I RVI  čini Koordinacioni odbor boračkih udruženja općine Visoko.Obzirom da se naše članstvo susreće sa raznim manipulacijama i obećanjima sa terena   želimo napomenuti da se ograđujemo od tih priča i istupa,  te želimo napomenuti da su prava demobilisanih boraca zakonom definisana.

 

JOB”Unija veterana” na nivou FBiH broji 75000 članova, temeljna smo organizacija za boračka pitanja i od posebnog značaja za interes države, predlagači smo zakona za boračku populaciju,nosioci izgradnje spomen obilježja,konstantno radimo na poboljšanju statusa  I uslova života boračke populacije te u narednom period temeljna smo organizacija za rješavanja pitanja boračke populacije prvenstveno demobilisanih boraca.

 

Mi postojimo da se ne zaboravi.