JKP”Visoko”: MZ Vratnica i Kopači od 23.07.2018. početak organizovanog odvoza komunalnog otpada

O B A V J E Š T E NJ E

  za korisnike komunalnih usluga

 

 

 

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga MZ Vratnica i naselja Kopači da će se početak organizovanog odvoza komunalnog otpada početi vršiti od 23.07.2018. godine.                                            Odvoz komunalnog otpada će se vršiti ponedjeljkom, a računi za komunalne usluge će se ispostavljati  počev od mjeseca augusta 2018 godine.

Molimo sve korisnike komunalnih usluga da svoj komunalni otpad iznose u pojasu putnih saobraćajnica, na vidno mjesto  u pvc vrećama i odgovarajućim posudama prikladnim za utovar radnicima JKP”Visoko”,  kako  bi isti adekvatno preuzeli i zbrinuli na odgovarajući način.

Napominjemo da će se fakturisanje komunalnih usluga vršiti na osnovu Odluke o Komunalnom redu i Cjenovnika usluga JKP”Visoko”d.o.o. Visoko.

 

 

 

S poštovanjem,

 

JKP”Visoko”d.o.o.Visoko