JKP „Visoko“: Unaprijeđenje korištenja energije

Saopštenje za javnost

Obavještavamo stanovništvo grada Visoko da je JKP „Visoko“d.o.o. učestovalo na Javnom konkursu  Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa,projekata i sličnihaktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018-u  godinu.Aplicirano je na LOT 10.- Unaprijeđenje korištenja energije.

Ukupna vrijednost projekta: 49.747,60KM.

Sredstva koja su odobrena za sufinansiranje od Fonda za zaštitu okoliša FBiH su:30.000,00KM.

Sredstva koja su sufinansirana od strane JKP „Visoko“ d.o.o. su:19.747,60KM.

Cilj ovog projekta je identifikacija isplativih mjera za smanjenja potrošnje energije ,kroz izradu detaljnog energetskog pregleda za zgrade koje su planirane u ovom projektu.

Provođenje detaljnih energetskih pregeleda predviđeno je za 12 objekata grada Visoko sa adresa:

-Čaršijska br.49,51,53;

-Naselje Luke III B;

-Naselje Luke III C4;

-Naselje Luke III C3;

-Novo Naselje ul.X br.1;

-Aleja Šehida Resula 11 i 13;

-Patriotske lige II;

-Naselje Luke II br.10;

-Dahirovac br.10;

-Donje Rosulje br.51;

-Naselje Luke III D1;i

-Naselje Luke III A1.

Potpisan je ugovor sa „Enova“d.o.o.Sarajevo,koji je ujedno i najpovoljniji ponuđać za detaljni energetski pregled datih objekata.Trenutno se vrše detaljni energetski pregledi objekata,zatim će energetski pregledi i certifikati sa istih biti uručeni predstavnicima kučnih savjeta od svakog  navedenog objekta.