JKP Visoko: U prostorijama MZ Moštre, više se neće vršiti naplata računa

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga preduzeća JKP „Visoko“ d.o.o.Visoko, koji su svoje račune plaćali u prostorijama MZ Moštre, da se u narednom periodu neće vršiti naplata na ovoj lokaciji, tako da plaćanje računa vrše na blagajni Preduzeća u ul. Kralja Tvrtka ili putem računa u bankama.

jkp-visoko.ba