JKP Visoko: Reagovanje povodom špekulacija o otpuštanju radnika

Povodom špekulacija o otpuštanju radnika, koje su se pojavile u javnosti, ovim putem obavještavamo građanstvo da se radi o radnicima koji su zasnovali radni odnos u JKP “Visoko” d.o.o. Visoko na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme u petom mjesecu 2015. godine na period od 6 mjeseci. U nekoliko navrata Ugovor o radu je produžavan te je istekao 31.10.2016. godine. Preduzeće će čim se za to steknu uslovi, sve nove prijeme radnika u skladu sa sistematizacijom obaviti putem javnog konkursa.

Direktor JKP “Visoko”, Dino Delibašić