JKP Visoko: Radovi na rezervoaru “Pertac I”

OBILAZAK IZVOĐENJA RADOVA NA REZERVOARU “PERTAC I“

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko upriličilo je obilazak gradilišta u sklopu projekta II faze rekonstrukcije gradske vodovodne mreže.

U sklopu projekta realizuju se radovi na izgradnji II vodne komore, gdje se trenutno izvode radovi na betoniranju zidova, postavljanju  hidroizolacije, te se očekuje završetak radova u skladu sa planiranim programom.

Jkp “VISOKO“ d.o.o. Visoko