JKP „Visoko“: Od 15.11.2017. dodatne usluge za odvoz luga i pepela

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, 15.11.2017. godine, počinje sa dodatnom uslugom odvojenog prikupljanja i odvoza otpada nastalog sagorijevanjem čvrstog goriva, odnosno luga i pepela, u naseljima u kojima se odvoz vrši putem kanti zapremine 120 l.

U naselju Luke u kojem se odvoz komunalnog otpada vrši putem hajfiša zapremine 1,1 m3, u toku sezone grijanja bit će postavljeni zatvoreni kontejneri za odvojeno odlaganje luga i pepela.

U skladu sa članom 112., stav.4 Odluke o komunalnom redu, „Korisnici usluge su dužni razvrstavati i odvajati lug od komunalnog otpada, te tako razvrstan komunalni otpad iznositi u predviđenim odgovarajućim posudama za komunalni otpad u vrijeme odvoza do mjesta za preuzimanje komunalnog otpada od strane nadležnog javnog komunalnog preduzeća“.

U skladu sa navedenim korisnici usluga su dužni vršiti razdvajanje luga i pepela od komunalnog otpada, odlaganjem u posebne posude.

Napominjemo da se navedena usluga neće dodatno naplaćivati, a vršit će se u skladu sa planom odvoza. Zbog navedenog neće doći do promjene dosadašnjeg plana odvoza komunalnog otpada.

Molimo korisnike usluga da se pridržavaju navedenih odredbi, te na taj način doprinesu zaštiti životne sredine.

JKP „VISOKO“ d.o.o. će u saradnji sa Inspekcijskim organima vršiti kontrolu, kao i sankcionisanje u skladu sa kaznenim odredbama iz člana 157. i 158.Odluke o komunalnom redu.

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko