JKP „Visoko“: Obavještenje za MZ Buci, Goduša i Kralupi

Obavještavamo stanovnike mjesnih zajednica: Buci, Goduša i Kralupi, da će se od mjeseca augusta vršiti naplata odvoza komunalnog otpada, koja će se plačati po broju članova domaćinstva. Cijena iznosi 3 KM + PDV po članu domaćinstva. Napominjemo korisnike da su dužni  vršiti uredno plačanje računa.

Svi nosioci domaćinstava u navedenim mjesnim zajednicama su dužni ukoliko to do sada nisu uradili,prijaviti tačan broj članova domaćinstva do kraja mjeseca. Sve reklamacije možete prijaviti na broj 032 733-183 ili lično u prostorije JKP Visoko.

 

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko