JKP “Visoko”: Obavještenje o uspostavi Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata

Obavještavamo sve građane Općine Visoko da je JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko od 01.01.2018. godine uspostavilo Službu za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata i da je ispunilo sve zakonske propise i Pravilnik o uslovima za obavljanje upravitelja koje je donijelo Općinsko vijeće Visoko na svojoj 13. sjednici održanoj 24.11.2017. godine (Službeni glasnik Općine Visoko 11/17). Od 03.04.2018. godine  JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko je dobilo certifikat i steklo uslove da može izvršiti sklapanje ugovora sa predstavnicima etažnih vlasnika o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Ovim putem informišemo građane koji su nastanjeni u stambenim zgradama ili imaju vlasništvo u istim da trebaju  izabrati predstavnika etažnih vlasnika. Zgradom se smatra svaki objekat kolektivnog stanovanja sa najmanje četiri stana i dva vlasnika.

Nakon odabira predstavnika etažnih vlasnika, stanari treba da izaberu i upravitelja zgrade, a sve na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/16) te člana 22.stav (1) tačka 25. Statuta Općine Visoko ( „Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 1/11 i 8/13).

Sve informacije o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade  etažni vlasnici  mogu potražiti na adresi Naselje Luke  br. 16  svakim radnim danom od  07 do 15 h u Službi za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata.

Sve informacije možete dobiti na e- mail: upraviteljstvo@jkpvisoko.ba i telefon 032/738–600  ili  062/489-477

 

S poštovanjem !

 

Vaše JKP „VISOKO“d.o.o.