JKP Visoko: Obavještenje o tretiranju luga i pepela

Obavještavamo stanovništvo i korisnike komunalnih usluga da će JKP “Visoko” d.o.o. Visoko  od 18.11.2019.g (ponedjeljak) vršiti dodatnu uslugu uz odvoz komunalnog otpada. Dodatna usluga se odnosi na odvojeno  prikupljanje i odvoz otpada nastalog sagorijevanjem čvrstog goriva, odnosno luga i pepela, u naseljima u kojima se odvoz vrši putem kanti zapremine 120 l.

U Naselju Luke u kojem se odvoz komunalnog otpada vrši putem hajfiša zapremine 1,1 m3, u toku sezone grijanja bit će postavljeni zatvoreni kontejneri za odvojeno odlaganje luga i pepela.

U skladu sa čl. 112., stav 4, Odluke o komunalnom redu, „Korisnici usluge su dužni razvrstavati i odvajati lug od komunalnog otpada, te tako razvrstan komunalni otpad iznositi u predviđenim odgovarajućim posudama u vrijeme odvoza, do mjesta za preuzimanje komunalnog otpada od strane nadležnog javnog komunalnog preduzeća“.

Napominjemo da se navedena usluga neće dodatno naplaćivati, a vršit će se u skladu sa planom odvoza. Zbog navedenog dodatnog odvoza neće doći do promjene  kod dosadašnjeg plana odvoza komunalnog otpada.

JKP “VISOKO” d.o.o. Visoko

Press Grada Visoko