JKP „Visoko“: Obavještenje o odlaganju nekomunalnog otpada

OBAVJEŠTENJE

Zbog učestale pojave odlaganja nekomunalnog otpada pored posuda za odlaganje komunalnog otpada, obavještavamo korisnike komunalnih usluga u  prigradskim naseljimada u posude za odlaganje otpada ne odlažu otpad koji nije komunalni. Prema Odluci o komunalnom redu, komunalnim otpadom iz domaćinstva se ne smatraju: zemlja, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje. Ukoliko se pojavi gore navedeni otpad u posudama, isti će biti fotografisan i dodatno fakturisan.

 

 

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko