JKP “Visoko”: Obavještenje o načinu naplate usluga u MZ Radovlje, MZ Liješeva i MZ Podvinci

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu zahtjeva savjeta mjesnih zajednica: MZ Radovlje, MZ Liješeva i MZ Podvinci, a zbog nemogućnosti naplate odvoza komunalnog otpada iz navedenih naselja JKP Visoko je preuzelo obaveze izdavanja računa i naplate navedenih usluga. Naplata će se vršiti na osnovu spiskova na kojima su upisani nosioci domaćinstava sa brojem članova domaćinstva a  koje je JKP Visoko dobilo od strane predstavnika navedenih mjesnih zajednica. Proširenje se vrši u  skladu sa odlukomo jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada izvan gradskog područja Općine Visoko a kojem području i Vi pripadate. Krajnji cilj jeste uklanjanje divljih deponija i ekološki čista sredina. U skladu sa važećim cjenovnikom komunalnih usluga, Općinskog vijeća Visoko po članu ta naknada iznosi 3,00 KM + PDV.

Obračun komunalnih usluga  za odvoz komunalnog otpada  prikazivat će se na računima koji će Vam biti dostavljani.  Svi koji odbiju da se uključe u organizovani odvoz komunalnog otpada bit će sankcionisani u daljem postupku nadležne Komunalne inspekcije.

Navodimo količine odvezenog otpada iz navedenih naselja za mjesec august:

  • MZ Liješeva – 22 m³ komunalnog otpada
  • MZ Podvinci – 50 m³ komunalnog otpada
  • MZ Radovlje – 112 m³ komunalnog otpada
  • MZ Buci, Goduša, Kralupi – 200 m³ komunalnog otpada

 

 

 

JKP „VISOKO“ d.o.o. VISOKO