JKP „Visoko“: Obavještenje o dodatnom očitanju vodomjernih mjesta

Obavještenje o dodatnom očitanju vodomjernih mjesta

Novi Cjenovnik komunalnih i ostalih usluga  JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko stupa na snagu 1. januara 2018. godine. S tim  u vezi  JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko organizuje pored redovnog i  dodatno očitanje vodomjernih  mjesta i šalje na teren akreditovane popisivače, čiji je zadatak očitati tačno stanje vodomjera  za mjesec  decembar 2017.godine.

 Potrošači su dužni omogućiti kako redovno tako i dodatno  očitanje vodomjera.Za sve nedostupne i neočitane vodomjere  popisivači će dostaviti pismena obavještenja o nemogućnosti očitanja sa pozivom i obavezom  da vlasnici vodomjernih mjesta sami dostave tačna očitanja u Inkaso službu.

Svim korisnicima usluga upućujemo poziv i apel na  na saradnju  kako bi uslugu vodosnabdijevanja učinili što kvalitetnijom.

 

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko