JKP “Visoko” – Obavještenje

Radnici JKP “Visoko” od četvrtka intezivno rade na rasterećenju kanalizacije iz pravca ulice Špiljakova prema ulici Iznad duvara.

Kanalizacione cijevi iz Špiljakove ulice biće preusmjerene u ulici Potok, gdje je kolektor izgrađen još prije rata i moći će da primi velike količine oborinskih voda, koje su nakon jakih kiša uslijed snažnog dotoka i otpada u kanalizacionim cijevima pravile problem na spoju sa ulicom Iznad duvara, praveći oštećenja na nedavno asfaltiranoj dionici.

Stanovnike ulice Potok molimo za strpljenje, jer će radovi uskoro biti završeni.

Još jednom apelujemo na stanovnike ulice Špiljakova i vršnih ulica da u kanalizacione otvore ne bacaju nerastvorivi ili kruti otpad koji su najčešći uzročnici začepljenja.

Hvala na razumijevanju

S poštovanjem!

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko