JKP Visoko: Obavjest za naselje Srhinje – MZ Topuzovo polje

O B A V J E Š T E NJ E

  za korisnike komunalnih usluga

 

 

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga MZ Topuzovo polje-naselje Srhinje da će predstavnici JKP”Visoko” d.o.o. Visoko u suradnji sa Savjetom MZ u subotu 03.11.2018 godine izvršiti instaliranje kontejnera za odlaganje komunalnog otpada u putnom pojasu saobraćajnica.

Odvoz smeća će se vršiti petkom, a naplatu ćemo vršiti prema važećoj Odluci o Komunalnom redu, a na osnovu spiskova nosilaca domaćinstva i broja članova domaćinstava dostavljenih od strane predstavnika MZ.

 

S poštovanjem,

 

JKP”Visoko”d.o.o.Visoko