JKP “Visoko”: Obavijest povodom Kurban-bajrama

Poštovani sugrađani, obzirom da se bliži vjerski praznik Kurban-bajram, obraćamo Vam se sa uputom, da otpad koji nastane tokom klanja kurbana odložite adekvatno i na propisan način.

Strogo je zabranjeno odlaganje i mješanje otpada koji nastaje tokom klanja kurbana u kante u koje se odlaže komunalni otpad iz domaćinstva.

Jkp „VISOKO“ d.o.o. Visoko će u želji da olakša svim stanovnicima koji žive u onim djelovima grada u kojima je nemoguće propisno zakopati i odložiti gore navedeni otpad, obezbijediti veći broj kontejnera na lokaciji ispred Kulturnog centra Altidang, uz napomenu da su navedene posude namijenjene samo za individualna domaćinstva, a navedena lokacija je pod video nadzorom.

Nadamo se da ćete  adekvatno odložiti gore navedeni otpad te da ćemo zajedničkim naporima poboljšati izgled našeg grada tokom praznika i spriječiti narušavanje sanitarno-higijenskih uslova obzirom na trenutne vremenske uslove i visoke temperature.

Jkp „VISOKO“ d.o.o. Visoko