JKP Visoko: Obavijest o besplatnom odvozu i zbrinjavanju elektronskog otpada

OBAVIJEST O BESPLATNOM ODVOZU I ZBRINJAVANJU ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Obavještavaju se stanovnici Općine Visoko da su Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina i JKP „Visoko“ pokrenuli akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području općine. Od 12.11 do 24.12.2016. godine će vršiti akcije besplatnog odvoza i zbrinjavanja elektronskog otpada. Prva akcija prikupljanja će biti 12.11.2016. godine (subota) i to na slijedećim lokacijama:

-MZ Donje Moštre, punkt Šareni Hanovi kod taxi štanda od 8h do 10h

-MZ Radovlje ,punkt kod osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ od 10h do 12h

-MZ Liješeva, punkt kod društvenog doma od 12h do 14h

-MZ Kološići, punkt kod marketa Monjare od 14h  do 16h

Besplatno se zbrinjavaju svi uređaji koji rade na struju ili baterije, tu su mašine, televizori, radio aparati, telefoni, pisači, kopirni i faks uređaji, video rekorderi, hladnjaci, bojleri, kompjuteri i slično.

Recikliranjem EE otpada direktno pridonosimo:

  • Očuvanju ljudskog zdravlja
  • Štednji skupe i dragocjene energije
  • Smanjenju deponijskog prostora
  • Očuvanju prirode i smanjenju potražnje za prirodnim sirovinama
  • Smanjenju onečišćenosti zraka, vode i tla.

V.d.direktor

Dino Delibašić, dipl.ing.građ.

jkp-visoko.ba