JKP „Visoko“ i mještani očistili saobraćajnicu prema Gračanici

Na inicijativu mještana MZ Gračanica u saradnji sa predstavnicima Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke, Službe civilne zaštite i JKP “Visoko” d.o.o. Visoko,  proteklog vikenda započele su aktivnosti na kresanju šiblja i uklanjanju otpada na putnom pravcu prema Gračanici.

Grad Visoko putem nadležnih službi obezbijedio je neophodne mašine kako bi se prikupljeni otpad prevukao na mjesta predviđena za to.

Radi se o pozitivnom primjeru “zdrave” saradnje lokalne vlasti, javnih preduzeća i mještana.

Ovom prilikom Grad Visoko se zahvaljuje mještanima na upućenoj inicijativi i saradnji koja je rezultirala čišćenjem jedne od prometnijih lokalnih saobraćajnica na području grada Visoko.

Press Grada Visoko