JKP Visoko: Akcija prikupljanja gabaritnog otpada

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga  da će Jkp”Visoko”d.o.o. Visoko u subotu 29.09.2018 godine  provesti  akciju prikupljanja gabaritnog otpada –dijelovi i komadi starog namještaja iz pokućstva iz stambenih objekata.

 

Mjesta odlaganja za objekte individualnog stanovanja:

 

1.Parking Prijeko ispred Kulturnog centra Altindag

2.Kraljevac-plato stare samoposluge

3.Vema-parking

4.Parking preko puta Jkp”Gradska groblja”

 

Mjesta odlaganja za objekte kolektivnog stanovanja:

 

1.Naselje Luke I,II,III,IV i Novo Naselje, pored boxova za odlaganje komunalnog otpada.

 

Molimo korisnike komunalnih usluga da navedeni otpad odlože na gore navedene lokacije u periodu od 8 do 12 sati, kako bi se isti mogao na vrijeme adekvatno ukloniti i zbrinuti.

 

 

 

 

 

 

Dr.sci.Hsan Prelić,direktor