JKP “Gradska groblja” Visoko izmirilo sve finansijske obaveze prema stečajnim povjeriocima u 2018. godini

Teška materijalna i finansijska situacija utjecala je da se 2014. godine otvori stečajni postupak nad JKP “Gradska groblja” Visoko.

Međutim, uz proaktivnu podršku i saradnju Općine Visoko, te predložene mjere proteklih godina, postignuti su zavidni rezultati poslovanja.

2018. godina obilježena je mnogim poslovnim uspjesima koji se tiču nastavka započetih procesa na konsolidaciji i revitalizaciji poslovanja:

–          nastavljen je puni angažman ovog javnog komunalnog preduzeća sa državnim i pravosudnim organima koji učestvuju u procesu ekshumacija, smještaja, čuvanja i identifikacije žrtava genocida i ratnih zločina, počinjenih na području Bosne i Hercegovine u periodu 92-95;

–          organizacija ukopa žrtava genocida u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari 11.jula;

–          uređenje postojeće površine Gradskog groblja u Visokom sa otkupom susjednih zemljišnih parcela od strane Općine Visoko, s ciljem proširenja postojećih kapaciteta i zadovoljenju potreba građana općine Visoko u dužem vremenskom periodu;

–          nabavka komunalne opreme (građevinske mašine i teretnog motornog vozila) u sastavu projekta sufinansiranja od strane Općine Visoko, a s ciljem bolje materijalne opremljenosti javnog komunalnog sektora i subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti na području općine Visoko;

–          ispunjenje finansijskih obaveza prema razlučnim stečajnim povjeriocima koji su imali upisana prava i terete koji su se sastojali od hipoteka i založnih prava na imovini ovog preduzeća, te je u 2018. godini konačno došlo do brisanja, odnosno rasterećenja imovine ovog javnog komunalnog preduzeća;

–          ispunjenje finansijskih obaveza prema stečajnim povjeriocima opšteg isplatnog reda, kao najbrojnijoj kategoriji stečajnih povjerilaca, čija su potraživanja zajedno sa prethodno opisanom grupom iznosila preko 5 miliona KM,

–          kao i u 2017. godini, i u 2018. godini preduzeće je ostvarilo pozitivan poslovni razultat, odnosno pozitivno je poslovalo u skladu sa standardima vezanim za računovodstveno i knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena i poslovnih aktivnosti;

–          u 2018. godini redovni Program održavanja javnih zelenih površina je u cijelosti realizovan, a osim redovnih aktivnosti preduzeće je aktivno, unutar komunalnih djelatnosti koje su mu povjerene, učestvovalo u hortikulturnom uređenju investicija (kružni tok, pješački most u Ozrakovićima);

“ Uspješni poslovni rezultati ne bi bili mogući bez podrške izvršnih organa Općine Visoko, koja je donosila pozitivne promjene od 2014. godine do danas. U tom smislu, ne smijemo zanemariti ni svakodnevna zalaganja uposlenika ovog preduzeća,” izjavio je direktor JKP “Gradska groblja” Visoko, Kenan Karavdić.

Press Općine Visoko