Jesenje čišćenje grada

JESENJE ČIŠĆENJE GRADA I OREZIVANJE DRVEĆA

U toku je završno jesenje uređenje javnih zelenih i saobraćajnih površina, a sve prema Programu komunalnih djelatnosti, tako da Javna komunalna preduzeća kontinuirano rade na pripremi grada za zimsku sezonu.
Nakon intezivnijeg opadanja lišća i njegovog prikupljanja tokom dana se odvoze nakupine lišća sa saobraćajnih površina.
Proteklih dana se orezivalo drveće uklanjajući grane koje ometaju motorni i pješaćki saobraćaj, te eventualno oboljele i polomljene grane sa drveća na javnim zelenim površinama.
Orezano je drveće u ulici Gornje Rosulje, drvored u ulici Branilaca, kao i drveće na zelenim površinama prema ulici Patriotske lige.

 

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

visoko.gov.ba