“Jesen u Visokom“: Predavanje “Proizvodnja u plastenicima sa posebnim osvrtom na štetnike u plastenicima”

Općina Visoko će uokviru održavanja Izložbeno – prodajnog sajma poljoprivredno – prehrambenih proizvoda “Jesen u Visokom“ organizovati predavanja za poljoprivredne proizvođače.

 

Pozivaju se poljoprivrednici da prisustvuju predavanju koja će se održati 04.11.2016. godine u 17 sati u MŠS “Hazim Šabanović “ ul. Branilaca br.24.

 

Tema: “Proizvodnja u plastenicima sa posebnim osvrtom na štetnike u plastenicima”

 

Predavač: dr.sc. Omer Kurtović

 

 

Služba za finansije, privredu i lokalni ekono