“Jesen u Visokom 2016.” – Tri najljepše uređena štanda

ZVANIČNO ZAVRŠEN DVANAESTI SAJAM „JESEN U VISOKOM“

Neki kažu da kraj djelo krasi, s obzirom na to Općina Visoko je kao organizator izložbeno-prodajnog sajma proljoprivredno-prehrambenih proizvoda „Jesen u Visokom“ danas na kraju ove svećane manifestacije odabrala i nagradila tri najljepše uređena štanda.
Ove godine nagrade su primili gosti izlagači:

1. Zlatna plaketa uručena je štandu „BAŠ – BAŠĆA“ Breza, plantaža voća, vlasnik Šefket Hrustanović,
2. Srebrena plaketa uručena je štandu „HONDA – AS“ Ilidža, a
3. Bronzana plaketa dodijeljena je štandu Sirčo Nusreta iz Olova.

Ovom prilikom Općina Visoko se zahvaljuje svim izlagačima koji su uzeli učešće na davnaestom tradicionalnom sajmu „Jesen u Visokom“ u nadi da će se saradnja nastaviti i u narednim godinama, uz posebnu zahvalnost pokrovitelju sajma Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK, kao i sponzoru ove manifestacije Opšta poljoprivredno-prometna zadruga BIOS d.o.o. Visoko.

 

Press Općine Visoko

visoko.gov.ba