Jeftinija struja za one sa manjim primanjima u Federaciji BiH?

1515
alt

Federalna Vlada uputila je FERK-u inicijativu da s Elektroprivredom BiH i Elektroprivredom HZ HB razmotri izmjene tarifnih stavova, i to tako da za kupce iz kategorije kućanstava, ovisno o visini potrošnje, bude osigurana diferencirana cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge.

Iz Vlade tvrde da ovom inicijativom žele rasteretiti građane koji su najmanji potrošači i dijelom socijalna kategorija.

Još se ne zna kako će se pravo na eventualno nižu cijenu električne energije ostvarivati, odnosno koji kriteriji će se primjenjivati za odobravanje povlaštene, niže cijene struje.

Prema nekim naznakama, ako Vlada dobije pozitivan odgovor regulatora i javnih elektroprivrednih poduzeća, glavni kriterij za odobravanje niže cijene električne energije bila bi visina primanja po kućanstvu, a što bi se dokazivalo odgovarajućim potvrdama.

Komentari

komentara