Lokalne TemePolitikaJednoglasna podrška gradskih vijećnika radu gradonačelnika Mirze Ganića

Jednoglasna podrška gradskih vijećnika radu gradonačelnika Mirze Ganića

Gradonačelnik Ganić danas je na sjednici Gradskog vijeća podnio Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika kroz rad Gradskih službi uprave u 2023. godini, a što su vijećnici jednoglasno podržali, cijeneći pohvalnim sve što je do sada urađeno.

”Zatekli smo putnu infrastrukturu zapuštenu i u jako lošem stanju. Pored mnogo makadamskih puteva dosta je prisutno oštećenih i slabo održavanih puteva, jer istim se godinama nije posvećivala pažnja. Veliki dio naselja nema riješenu kanalizacionu mrežu, niti vodosnabdijevanje. Zbog velikog broja problema na terenu pokrenuli smo veliki broj javnih radova, a paralelno i izradu projekata koji treba da oslikaju viziju razvoja. Svakodnevno svi smo svjedoci realizacije različitih projekata iza kojih stoje sati i sati rada, priprema, analiza i realizacije. Grad Visoko više ne zaostaje za drugim općinama, naprotiv vratili smo stari sjaj kao centar regije kako u privrednom, poljoprivrednom, infrastrukturnom, kulturnom, ali i turističkom smislu. Pokrenuli smo razvoj Visokog, jer kontinuirano radimo i gradimo, pametno i sigurno na cijelom području našeg Visokog.” – kazao je gradonačelnik Ganić.

Gradonačelnik je nastavio svoje izlaganje izdvajajući određene aktivnosti i to kako slijedi:

Iako se dešava globalno poskupljenje u Visokom su građani rasterećeni poskupljenja koja su direktno vezana za Grad, jer nam je cilj da u kućnim budžetima naših građana ostane više sredstava za zadovoljavanje egzistencijalnih potreba.

U Visokom su i u 2023 godini bile jeftinije cijene građevinskih dozvola za 30%, voda je bila jeftinija za 20% (cijena vode shodno kreditnom zaduženju i ugovoru je trebala kontinuirano rasti posebno zbog stalnog porasta kamata na otplatu kredita), odvoz otpada je sufinansiran po članu domaćinstva za 25%, preuzeli smo potpuno plaćanje javne rasvjete u svim mjesnim zajednicama. Ni u 2023. godini nije bilo plaćanja paušala na mjerno mjesto za plin koji se fakturisao svim korisnicima. Kada uzmete ovaj segment, bez obzira na njegov iznos možemo konstatovati da nema građanina koji nije osjetio neki benefit od našeg rada. U saradnji s Ministarstvom za boračka pitanja osigurali smo refundaciju troškova za priključak vode, plina i el. energije, a što je omogućilo besplatne priključke (vodovodna mreža, plin ili električna mreža) za 82 korisnika.

​Rezultat našeg rada sublimira se u evidentnoj činjenici da ni u 2023. godini nema ni jedan namet koji je ova Gradska uprava stavila na ”teret” našim građanima, ali jesmo pokrenuli razvoj Visokog u različitim segmentima.

Opredjeljeni za ubrzan razvoj Visokog u 2023. godini:

– realizovali smo 36 infrastrukturnih projekata u oblasti kapitalnih ulaganja u mjesne zajednice, te za 35 projekata pokrenuli postupak javne nabavke gdje je većina ugovorena. Veliki broj ugovorenih projekta u 2023. godini, zahvaljujući lijepim vremenskim prilikama početkom 2024. godine je krenuo u realizaciju. Asfaltirano je 11.785,50m2 lokalnih/nerazvrstanih i gradskih ulica, te izgrađeno 2000,00m javne rasvjete. Paralelno ulagana su značajna finansijska sredstva na tekuće održavanje kako puteva, putnog pojasa, tako i rasvjete na cijelom području Visokog. Od ukupnog broja realizovanih projekata izdvajamo: uklanjanje rugla ispred Bijele džamije i uređenje zelene površine ispred, asfaltiranje Aleje šehida Resula, asfaltiranje puta Gračanica – Goruša, asfaltiranje puta Mulići – Poriječani, izgradnju područne škole u Goduši, Izgradnju rezervoara na Kula Banjeru čime su stvoreni dodatni uslovi za vodosnabdijevanje 2500 stanovnika, asfaltiranje puta Plandište-Ratkovci, izgradnju obdaništa s jaslicama (ostalo još da se urade mašinske instalacije, nabavi oprema i uradi vanjsko uređenje), izgradnja fiskulturne sale u Poriječanima, sanacija fasada na objektima u vlasništvu Grada, te urađena zamjena stolarije na Zavičajnom muzeju i izvršena konverzija grijanja

– realizovali smo i određen broj projekata putem Službe civilne zaštite i Odsjeka za komunalne poslove, a koji su bili od posebnog interesa za naše građane. Izdvajamo modernizaciju javne rasvjete na širem području Visokog, poribljavanje rijeke Bosne i Fojnice, ugradnja sekcionih vrata na vatrogasnom domu, sanacija manjih klizišta, izgradnja dječijih igrališta u Buzićima, Prijekom i Tušnjićima, čišćenje divljih deponija, sufinansirali 40% energetsku efikasnosti i uređenja fasada na objektima kolektivnog stanovanja.

– uradili projektno-tehničku dokumentaciju za različite projekte, a posebno ističući izradu strateškog projekta ‘’Rekonstrukcija ulice Čaršijska i ulice Alije Izetbegovića’’ sa revizijom i kompletnom dokumentacijom, te radili na izradi različitih elaborata neophodnih za realizaciju infrastrukturnih projekata.

– nastavili s dobrom saradnjom sa višim nivoima vlasti kako bismo koristili mogućnosti povlačenja sredstava iz budžeta i fondova za poboljšanje stanja u privredi, poljoprivredi, infrastrukturi i svim drugim oblastima vezanim za život, rad i privređivanje.

– Visočko ljeto smo kroz dane kulture osnažili dobrim koncertima koji su privlačili građane iz različitih krajeva naše Bosne i Hercegovine, ali i šire. Jednostavno transformisali smo Visočko ljeto u Festival kulture i postali centar regije i pozicionirali se visoko na ljestvici kulturnih dešavanja u BIH. Paralelno produžili smo Visočko ljeto pružanjem podrške mladima, kroz realizaciju Kulin ban festivala i SFF-a u Visokom. Vratili smo dignitet Visokom jer pružamo snažniju podršku ”Danima Zaima Muzaferije” koji Visoko pozicioniraju u centar kulture.

​- Privrednici su partneri lokalne zajednice i generatori razvoja Grada kroz investicije, zapošljavanje naših građana, ali i kreiranje dodatnih vrijednosti za naš Grad. U Visoko se dolazi u posjetu, zapošljava, proizvodi, kupuje. Razvijamo infrastrukturu i pružamo podršku našim domaćim investitorima.

​- Grad Visoko prema podacima Službe za zapošljavanje ZDK kontinuirano bilježi broj zaposlenika, tako je 31.12.2020. godine broj zaposlenih iznosio 11037, a na dan 31.12.2023. godine 11294, što je 257 radnika više. Rezultat je to poboljšanja poslovnog okruženja, nastalog kao posljedica poboljšanja odnosa spram privrednika, novih investicija, ali i aktivnosti Gradske uprave u segmentu podrške novim biznisima.

– Kontinuirano smo vršili promociju društvene odgovornosti preduzeća i zajedničkih inicijativa i projekata.

– Kroz projekat Visoko – Brend poduzetništva osigurali smo 20 grantova (175.000KM) za otvaranje novih biznisa od strane donatora, dok smo u 2023. godini i Budžeta Grada Visoko finansirali 10 grantova (87.500KM). Osnovni cilj projekta je bio da se kreira nova generacija poduzetnika koji će spojiti tradiciju i inovativnost u profitabilne poslove i bolje uslove rada za sve. U konačnici ovim projektom 30 mladih ljudi je dobilo zaposlenje. Pored grantova uložena su značajna sredstva i za promociju novih biznisa, te stručnu podršku otvorenim firmama.

– Putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti , a u saradnji s Ministarstvom za boračka pitanja realizovani su programi zapošljavanja pripadnika branilačke populacije. U 2023. godini 40 korisnika ostvarilo je podršku za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 111.512,88KM.

– Zelena polja su osnova našeg zdravog života, a poljoprivredni proizvođači nosioci naše zdrave ishrane. Rame uz rame smo s proizvođačima, redovna je podrška 540.000,00KM, a bila je vanredna u iznosu od 139.787,70KM. na ovoj kategoriji se ne štedi, već se lobira i na većim nivoima vlasti da se osigura dodatna podrška, kako bismo s vizijom uposlenog poljoprivrednika imali i radna mjesta, ali i kvalitetne proizvode.

– Redovno organizovali sastanke s poljoprivrednicima u cilju otklanjanja prepreka za razvoj privrede i novih zapošljavanja

– Osigurali smo pravedan, transparentan i efikasan sistem poticaja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, harmoniziran sa poticajima drugih nivoa vlasti

– Stvorili ambijent za razvoj stočarstva i domaće proizvodnje hrane

– Podržali prioritetne proizvodnje: proizvodnja mesa i mlijeka, proizvodnju jagodičastog voća, proizvodnju povrća na otvorenom i zatvorenom prostoru, organsku proizvodnju hrane i pčelarstvo.

– Uspostavljen i redovno ažuriran registar poljoprivrednih proizvođača (u 2023. godini imali smo ažurirano 836 PPG), dok je bilo 318 registrovanih poljoprivrednih obrta

– Redovno su organizovane teorijske i praktične edukacije za poljoprivredne proizvođače

– Iz Budžeta Grada Visoko isplatili 679.787,70 KM za 1024 zahtjeva poljoprivrednih proizvođača po raznim osnovama, što predstavlja značajnu podršku poljoprivrednoj proizvodnji u našem gradu. Pokazali smo kako treba raditi, jer zelena polja su osnova našeg zdravog života, ali i radna mjesta velikog broja naših građana. Kroz pomenuto realizovali smo viziju uposlenog poljoprivrednika.

– Ni u 2023. godini poljoprivredni proizvođači nisu plaćali taksu na isticanje firme, niti će to više plaćati

​- Prepoznali smo socijalnu osjetljivost kao priliku za podršku različitim kategorijama naših građana i mnogo smo radili u tom pravcu. Izdvajamo finansijsku podršku:

– osigurali novu opremu za Službu hitne medicinske pomoći i nabavili novo vozilo hitne pomoći – kardiomobil. Vrijednost isporučene opreme je preko 200.000,00KM,

– primili smo sve volontere na pripravnički staž u Gradsku upravu koji su zadovoljavali uslove konkursa,

– podržavali najbolje sportiste i sportiste na međunarodnim takmičenjima,
– pružili snažnu podršku kulturi kroz Udruženja građana KUD, LIKUM, ARS Tragovi, ali i putem naših Javnih Ustanova,
– za Visočko ljeto osigurali smo jeftinije štandove za 15%, besplatan parking za sve građane i goste, besplatne štandove porodicama šehida i poginulih boraca i RVI,
– djeci s posebnim potrebama kroz transfer Centru u iznosu od od 46.000,00KM,
– udruženju Srce za djecu oboljelu od raka u iznosu od 10.000,00KM,
– za nabavku senzora za mjerenje šećera u krvi za mlade od 18-26 godina u iznosu od 15.000,00KM,
– djeci sa hroničnim oboljenjima i poteškoćama u razvoju u iznosu od 100.000,00KM,
– u vidu jednokratnog poklona novorođenom djetetu u iznosu od 50.000KM,
– za vantjelesnu oplodnju u iznosu od 30.000,00KM,
– za stipendije preko Kantona i Grada gdje su obezbjeđene stipendije svim studentima koji su redovni u sumarnom iznosu od 420.000,00KM. Po različitim osnovama dodjeljeno je 400 stipendija i 36 nagrada za nadarene studente, gdje je izdvojeno 16.725,00KM,
– za finansiranje gradskih takmičenja učenika osnovnih škola, te pružali podršku školama u realizaciji različitih vannastavnih aktivnosti, od kojih izdvajamo finansiranje odlaska djece u Srebrenicu,
– za finansiranje rada javne kuhinje u Visokom izdvojili smo 5.000,00KM,
– za stipendije nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola izdvojeno je 32.00,00KM, gdje je pravo na stipendiju ostvario 231 učenik,
– za jednokratne pomoći u školovanju izdvojeno je 11.300,00KM, gdje je pravo ostvarilo 113 korisnika, a putem Ministarstva za boračka pitanja za nabavku udžbenika djeci branilaca izdvojeno je 28.850,00KM, gdje je pravo ostvarilo 225 učenika,
– za nabavku knjiga svim prvačićima u iznosu od cca 20.000,00 KM,
– za subvencioniranje troškova boravka djece u obdaništvu putem JU za Predškolski odgoj u iznosu od 360.000,00KM, a što je preko 50% od ukupne cijene boravka jednog djeteta,
– za subvencioniranje prevoza učenika i studenata u iznosu 155.000,00KM, što je sufinasniranje 40% od pune cijene koštanja mjesečne karte. Pravo na subvenciju ostvarilo je 690 korisnika,
– za stalnu i povremenu socijalnu pomoć iz Budžeta Grada Visoko u iznosu od 170.000,00KM,
– za sanaciju šteta Siriji i Turskoj u iznosu od 150.000,00KM,
– finansiranje Javnih ustanova u cilju osiguranja bitnih funkcija u segmentu kulture, sporta, zdravstva i za tu namjenu izdvojili 888.000,00KM, dodatno izdvojili prema JU Centar za kulturu, sport i informisanje 160.000,00KM za realizaciju Visočkog ljeta i 15.000,00 KM za realizaciju SFF u okviru Kulin ban festivala u Visokom. Ukupna podrška iz budžeta za sve navedeno je iznosila 1.063.000,00KM.
– sportskim klubovima koji su u sistemu ligaškog takmičenja izdvojili smo 310.000,00KM,
– organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama, te mladima za podršku njihovom radu isplatili smo 140.000,00KM,
– za adaptaciju škola i vjerskih objekata po različitim projektima pružili smo finansijsku podršku iznosu od 110.000,00KM.

​U radu javne uprave osigurali smo nepristrasnost u pružanju usluga (jednak pristup i tretman za sve), povećali broj državnih službenika što je značajno uticalo na profesionalniji odnos i pristup u radu. Omogućili smo participativnost, veću transparentnost i odgovornost u procesu pružanja usluga. Finansijski smo pružali podršku Javnim ustanovama i Javnim preduzećima kao bitnim gradskim potencijalom, te kroz određena Javna preduzeća investirali u različite infrastrukturne projekte (voda i i plin). 🔝S ponosom ističemo da smo povećali broj matičara – državnih službenika i uveli termine za sklapanje braka svaki radni dan i subotom, te omogućili besplatno sklapanje braka četvrtkom.

​Uveli smo red u oblasti urbanizma, te omogućili da se izdavanje građevinskih dozvola vrši bez obzira na političko opredjeljenje ili ime i prezime. Povećana je i efikasnost u radu. Od 157 zahtjeva za građevinsku dozvolu riješeno je 147. U 10 zahtjeva koji nisu rješeni nije dostavljena sva potrebna dokumentacija propisana urbanističkom saglasnošću ili je u toku plaćanje obračunatih naknada.

​Za zaštitu i spašavanje naših građana i materijalnih dobara u 2023. godini uložili smo preko pola miliona KM, a kada posmatramo mandatni period bit će uloženo preko 2 miliona konvertibilnih maraka, što je do sada najveći iznos ulaganja u strukture Civilne zaštite po različitim osnovama.

​Usljed vremenskih nepogoda grad/led, vjetra i obilnih padavina, te požara Odlukama Štaba civilne zaštite Grad Visoko je pružio jednokratnu podršku našim građanima (cca 200) za saniranje štete u iznosu od 150.009,70KM. Također, u svim vanrednim momentima Služba civilne zaštite je putem Službe za spašavanje iz ruševina i komunalne poslove koja je formirana u okviru JKP Visoko intervenisala 53 puta na terenu. Kontinuirano smo nabavljali materijal za zaštitu i spašavanje, te isti ugrađivali shodno potrebama i zahtjevima mjesnih zajednica.

​Osigurali podršku od strane međunarodnih partnera da se izvrši deminiranje dvije lokacije ”Radovlje 4” koje se odnosi na Lisovo u površini 24.274m2 i ”MZ Kralupi – zaseok Čifluk 2” koje se odnosi na naselje Ratkovce u površini od 35.935m2.

​Sumirajući sve iz predhodnih godina, a istine radi, zbog različitih zakonskih ograničenja koja utiču na brzinu djelovanja, nedostatka određenog kadra na početku madata za složene poslovne procese iz različitih oblasti (zatečen je određen broj stručnih ljudi, ali na pozicijama infrastrukture i javnih nabavki stanje je bilo jako loše), nedostatka adekvatne projektno-tehničke dokumentacije, te nedostatka finansijskih sredstava (zatečeni dug od 1,8 miliona i 2021. godina corona virusa gdje su zabilježeni smanjeni prihodi – gdje smo se borili za zdravlje svakog čovjeka i sredstva usmjeravali prema zdravstvu) nismo u potpunosti realizovali sve što smo planirali i zacrtali.

​Međutim, posmatrajući urađeno u proteklom periodu i planirano u 2024. godini možemo zaključiti da smo ipak ostvarili zapažene rezultate u svom radu i realizovali značajan broj postavljenih ciljeva, te investiciono pokrenuli razvoj Visokog. Visoko je veliko gradilište i sigurno u svakom segmentu se izdvaja u odnosu na općine iz okruženja, a što ranije nije bio slučaj.

RADILI SMO, RADIMO I RADIT ĆEMO ZA BOLJE VISOKO – ZAJEDNO!

FB Page Mirza Ganić / Visoko.co.ba


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE