Javno komunalno preduzeće Visočica

jkp_visocicaJKP „Visočica“ Visoko je preduzeće sa dugom tradicijom, još je 1870. godine izašla naredba gradskog Načelnika da se ulice redovno čiste, te je 1945. godine gradski NOO oformio službe za komunalne usluge (tržno nadzorništvo).

01.03.1963 godine formirano je posebno Komunalno preduzeće u Visokom, koje se bavilo održavanjem gradskog vodovoda, kanalizacije, čišćenja i pranja gradskih ulica, kupljenja, odvoza i deponovanja smeća, održavanje gradske deponije.

– 1990 godine preduzeće je nastalo statusnom promjenom – podjelom JKP „Visočica“ Visoko sa p.o. upisanog riješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Srajevu broj U/I-2046/89.

– 2002 godine riješenjem Kantonalnog suda u Zenici broj U/I 920/99 upisano je usklađivanje podataka od značaja za pravni promet. Preduzeće posluje pod nazivom Javno „Komunalno preduzeće Visočica“ Visoko, a riješenjem istog Suda broj U/I-3896/02.

– 2006 godine Riješenjem Opčinskog suda u Zenici 043-0-Reg-06-001807 vrši promjenu oblika preduzeća iz JKP „Visočica“ Visoko p.o. te od istog organizuje JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „VISOČICA“ d.o.o VISOKO .

Osnovna djelatnost Preduzeća je uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti, svoj rad je oraganizovalo u pet radnih jedinica:

Radna jedinica 1 – Vodovod i kanalizacija
Radna jedinica 2 – Skupljanje, prevoz i deponovanje smeća
Radna jedinica 3 – Gradska čištoća
Radna jedinica 4 – Usluge
Radna jedinica 5 – Opšti poslovi

JKP “Visocica” Visoko pored osnovnih djelatnosti koje obavlja u redovnom programu održavanja, jako puno sredstava ulaže u rekonstrukciju vodovodne mreže, kao i očuvanja i poboljšanja kvalitete vode na izvorištu „Vrutak“, koje predstavlja osnovno izvorište za vodosnadbjevanje općine Visoko.

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus