Javni poziv: Završna javna rasprava o nacrtima akata …

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTIMA DOKUMENATA

Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti i Služba za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća oglašavaju i upućuju:

                                    JAVNI POZIV ZA JAVNU  RASPRAVU  O

 1.NACRTU BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2020.GODINU

 2.NACRTU  ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2020.GODINU

 3.NACRTU PROGRAMA RADA  GRADSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2020.GODINU

Gradsko  vijeće Visoko , na 4.sjednici održanoj 29.11.2019.godine, usvojilo je Nacrt budžeta Grada Visoko za 2020.godinu, Nacrt odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2020.godinu  i Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020.godinu, sa zaključkom da se o istim otvori javna rasprava u trajanju od 15 dana.

Završna javna rasprava o nacrtima akata održaće se u petak, 13.12.2019.godine sa početkom u 14.00 sati u Velikoj sali Gradskog vijeća Visoko.

Uvid u tekst  nacrta akata moguće je izvršiti na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je i u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti i Službi za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Prilozi:

NACRT BUDŽET  GRADA  VISOKO  ZA 2020.GODINU

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2020. GODINU

ODLUKUA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2020. GODINU