JAVNI POZIV za učešće na kulinarskoj radionici – OSNOVE VEGANSKE I VEGETARIJANSKE KUHINJE

Na osnovu strateških ciljeva  utvrđenih u Strategiji razvoja Općine Visoko koji se odnose na oblast turizma i člana 33. Statuta Općine Visoko (Službeni glasnik Općine Visoko” broj: 1/11 i 8/13), Općinska načelnica raspisuje

JAVNI POZIV

za učešće na kulinarskoj radionici  – OSNOVE  VEGANSKE I VEGETARIJANSKE KUHINJE

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u “Strategiji razvoja turizma na području općine Visoko”, a u cilju unaprijeđenja usluga u oblasti ugostiteljstva, Općina Visoko – Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti organizuje radionicu na temu “Osnove veganske i vegetarijanske kuhinje .

1. Pozivaju se  fizička i pravna lica sa područja općine Visoko, registrovana za pružanje usluga (pripreme i usluživanje hrane) i udruženja građana koja u svojoj djelatnosti imaju registrovanu djelatnost pripreme hrane , da se prijave za učešće na kulinarskoj radionici.

2. Kulinarska radionica će se održati u mjesecu maju 2019. godine u četiri dogovorena termina (po 2 sata) teoretski i praktični dio radionice.

Voditelj Radionice je gđa Maja Pilav, menađer prve veganske concept prodavnice “ZDRAVO” Sarajevo.

3. Maksimalan broj učesnika Radionice je 30 lica. Učešće na Radionici je besplatno.

4. Fizička i pravna lica registrovana za djelatnost iz tačke 1. mogu prijaviti jedno lice za učešće u Radionici, a udruženja građana mogu prijaviti po dva predstavnika/ce Udruženja.

5. Zainteresovani uz prijavu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

-Odobrenje za rad ugostiteljskog objekta izdato od nadležnog organa,

-Rješenje Ministarstva pravosuđa u kome su jasno naznačeni ciljevi udruženja  (za udruženja)

-Kopiju lične karte lica koje je učesnik Radionice.

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Općine Visoko.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće na kulinarskoj radionici , na adresu: Općina Visoko, Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

PRIJAVNI OBRAZAC