Javni poziv za sve osnovne i srednje škole na području općine Visoko

JAVNI POZIV

za sve osnovne i srednje škole na području općine Visoko za učešće u Projektu subvencioniranja od strane općine Visoko za prikupljanje starog papira, pet ambalaže

i limenki pod sloganom «PRIPREMA, RECIKLIRAJ, SAD!»