Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu

Obavještavaju se poljoprivrednici grada Visoko koji ostvaruju pravo na poljoprivredne poticaje sa  federalnog i kantonalnog nivoa da su Programi poticaja objavljeni, te da se zahtjevi za podnošenje prijava podnose u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko, kancelarija 20a kao i sve ostale potrebne informacije.

Program poticaja federalnog nivoa: https://fmpvs.gov.ba/2019/06/01/usvojen-program-poticaja-za-poljoprivredu/

Program poticaja kantonalnog nivoa (ZDK): https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/7644-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-odobravanje-sredstava-za-poticanje-poljoprivredne-proizvodnje-za-2019-godinu

Odsjek za privredu Grada Visoko

Press Grada Visoko