Javni poziv za prezentaciju o Nacrtu odluke o nazivima ulica i poslovnih zona općine Visoko

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresovanim licima, Služba za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća Visoko oglašava i upućuje

 

 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

NACRTA ODLUKE O NAZIVIMA ULICA I POSLOVNIH ZONA

NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

 

 

 

Općinsko vijeće Visoko je na 23. sjednici, održanoj 31.10.2018. godine, usvojilo Nacrt Odluke o nazivima ulica i poslovnih zona na području općine Visoko, sa zaključkom da se o istim otvara javna rasprava u trajanju od 60 dana.

Javna prezentacija Nacrta odluke, održat će se u SUBOTU, 1.12.2018.godine u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 11 sati.

Nacrt dokumenata objavljeni su na web stranici Općine Visoko: visoko.gov.ba.

Predstavnici Mjesnih zajednica i svi zainteresovani uvid u dokument mogu izvršiti u Službi za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i Službi za urbanizam, stambene, komunalne poslove i katastar nekretnina.

 

 

 

Press Općine Visoko