Javni poziv za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Općina Visoko u 2017. godini.

Obavještavaju se organizacije civilnog društva/nevladine organizacije da je raspisan Javni poziv za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Općine Visoko u 2017.godini.

Dokumetaciju za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 13.02.2017. godine, lično preuzimanjem u Općini Visoko, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti, Šalter sala, Alije Izetbegovića 12 A Visoko.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba

Rok za predaju aplikacija je 06.03.2017. godine u 14,00 sati.

POMOĆNICA NAČELNICE

Edina Ferizović s.r.

Potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba

LINK:

1- Javni poziv LOD 2017.

2- Smjernice za aplikante Općina Visoko 2003.

3- Projektni prijedlog 1 – 2003.

4- Pregled budžeta 2003.

5- Matrica logičkog okvira rada 2003.

6- Plan aktivnosti i promocije 2003.

7- Administrativni podaci o aplikantu 2003.

8- Finansijska identifikaciona forma 2003.

9- Izjava o podobnosti 2003.

10- Lista za provjeru 2003.