Javni poziv za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Općina Visoko u 2018.

RASPISAN JAVNI POZIV ZA PROJEKTE KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI OPĆINA VISOKO U 2018. GODINI

 

Obavještavaju se organizacije civilnog društva/nevladine organizacije da je raspisan Javni poziv za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Općina Visoko u 2018. godini.

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 28.02.2018. godine, i to lično preuzimanjem u Općini Visoko, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti, Šalter sala, Alije Izetbegovića 12A Visoko.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba.

 

LINKOVI:

 

 

1 –  Javni poziv LOD 2018 – LINK

 

2 – Smjernice za aplikante Općina Visoko 2018 – LINK

 

3 – Projektni prijedlog 1 – 2018 – LINK

 

4 – Pregled budžeta 2018 – LINK

 

5 – Matrica logičkog okvira rada 2018 – LINK

 

6 – Plan aktivnosti i promocije 2018 – LINK

 

7 – Administrativni podaci o aplikantu 2018 – LINK

 

8 – Finansijska identifikaciona forma 2018 – LINK

 

9 – Izjava podobnosti 2018 – LINK

 

10 – Lista za provjeru 2018 – LINK

 

 

Rok za predaju aplikacije je 22.03.2018. godine do 14,00 sati.