Javni poziv za podršku certifikacije i recertifikacije organske proizvodnje

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači (fizička lica) i proizvođači koji imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje (registrovan obrt) kao i pravna lica sa područja općine Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za podršku certifikacije i recertifikacije organske proizvodnje.

Podršku za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje mogu ostvariti oni proizvođači koji imaju certifikat za organsku proizvodnju izdat od certifikacijske kuće za 2017. godinu. Pravo na podršku mogu ostvariti i proizvođači koji su podnijeli zahtjev za certifikaciju.

Iznos podrške je do 500 KM za fizička lica i obrtnike do 1000 KM za pravna lica

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Potvrda o upisu u RPG
  3. Lista korištenja iz RPG-a sa ažuriranim podacima za 2017. godinu
  4. Potvrda banke o otvorenom računu (da nije starija od 60 dana)
  5. Izjava o podnesenom zahtjevu za certificiranje organske proizvodnje
  6. Certifikat za organsku proizvodnju za 2017. godinu

 

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Općine Visoko.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu za certifikaciju i recertifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje – ne otvaraj, na adresu:

Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

 

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE