Javni poziv za nabavku uređaja za mužu – muzilica

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači mlijeka obrtnici i fizička lica sa područja općine Visoko, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje nabavke novog uređaja za mužu – muzilica.

Podržava se nabavka novih muznih uređaja – muzilica nabavljenih u periodu od 01.01.2017. do 25.12.2017. što poljoprivredni proizvođač dokazuje računima o kupovini.

Iznos podrške je do 25% od ukupne vrijednosti muzilice.

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Potvrda o upisu u RPG
  3. Lista korištenja iz RPG-a sa ažuriranim podacima za 2017. godinu
  4. Porezna faktura o nabavci muzilice na ime klijenta nosioca gazdinstva u RPG-u
  5. Fiskalni račun o nabavci muznog uređaja – muzilice
  6. Potvrda banke o otvorenom računu (da nije starija od 60 dana)

 

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Općine Visoko.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba

 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu za nabavku novih muzilica – ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

 

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE