Javni poziv za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova „Sjećanje na šehide“

U povodu Dana šehida – drugi dan Ramazanskog bajrama, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti, u saradnji sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca „Visoko ’92 ”, raspisuje :

J A V N I  P O Z I V

Za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova „Sjećanje na šehide”, za učenike osnovnih i srednjih škola općine Visoko, za nagradu u 2019.godini.

1. Teme za literarne radove :

a) za učenike osnovnih škola

– „ Praštam – ne zaboravljam”,

– „Kako riječima opisati mladost, ljubav, hrabrost”,

– „Svaka priča o junaku prožeta je toplinom i ponosom”.

b) za učenike srednjih škola :

– „ I sad ne znam da'l bih pjevao ili plakao”,

– „ Samo da rata ne bude …” ,

– …„ A mi ćemo preživjeti iz prkosa ”.

2. Teme za likovne radove :

a) za učenike osnovnih škola

– „ Oko mezarja trava ko Bosna zelena”,

– „ Ljiljani bijeli prkosom procvjetali”,

– „ Naša osjećanja su dublja i toplija”.

b) za učenike srednjih škola :

– „ Teško je naći metaforu za zlo”,

– „ Kako naslikati slobodu”,

– „ Ptice bijele ”

Iz svake škole na konkurs može biti poslano po 10 najuspješnijih literarnih i likovnih radova. Pregled i izbor najuspješnijih radova vršit će Komisija koju čine profesori i nastavnici bosanskog jezika i likovne kulture, koji će odabrati po tri najuspješnija literarna rada za osnovnu i tri rada za srednju školu. Na isti način će biti odabrana tri najuspješnija likovna rada za osnovnu i tri za srednju školu.

Radove sa prezimenom i imenom učenika, adresom stanovanja, naziv škole koju pohađa i kontakt telefon dostaviti na adresu:

Općina Visoko.

Služba za finansije,privredu i društvene djelatnosti ,

ulica Alije Izetbegovića br.12A

ili u prostorije

Organizacije porodice šehida i poginulih boraca „Visoko ‘92“,

ulica Hazima Dedića br.33, svakim radnim danom od 08-15 sati,

sa naznakom : Prijava na Konkurs za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova „Sjećanje na šehide“ za učenike osnovnih i srednjih škola općine Visoko, za nagradu u 2019.godini – ne otvarati“, u zapečaćenim kovertama najkasnije do 24.05.2019.godine, do 15:00 sati.

Kontakt telefon: 032 / 732 500 lok: 536

Press Općine Visoko