Javni poziv za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova na temu „Armija RBiH – čuvar domovine”

U povodu Dana Armije RBiH, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti općine Visoko, u saradnji sa Organizacionim odborom za obilježavanje Dana Armije RBiH u Visokom, raspisuje

JAVNI POZIV

Za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova na temu „Armija RBiH – čuvar domovine”, za učenike osnovnih i srednjih škola općine Visoko.

Radovi će biti podijeljeni u tri kategorije:

1. Literarni radovi učenika osnovnih škola;

2. Likovni radovi učenika osnovnih škola;

3. Literarni radovi učenika srednjih škola.

Svaki rad treba da sadrži podatke o imenu i prezimenu učenika, naziv škole, razred i kontakt telefon.

Radovi se dostavljaju na adresu:

Općina Visoko

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Ulica Alije Izetbegovića 12A

Svakim radnim danom od 08 do 16 sati sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova „Armija RBiH – čuvar domovine” za učenike osnovnih i srednjih škola općine Visoko”, najkasnije do 03.04.2019. godine.