Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021.g.

Na osnovu člana 9. stav (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupka javnih nabavki i izvršenju ugovora, broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018.godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke raspisuje: 

JAVNI POZIV 

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je pristupila izradi Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta).

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PROJEKATA ZA IZRADU PRIJEDLOGA PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U INFRASTRUKTURU IZ BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2021.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta)

a)      Pravo predlaganja projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021. g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) imaju svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici mjesnih zajednica, poduzetnici, privredna društva, službe za upravu i svi drugi subjekti koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

b)      Eliminatorni uslov za predlaganje projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) jeste da predlagač za predloženi projekat posjeduje urednu projektno-tehničku dokumentaciju (revidovan Glavni projekat) i građevinsku dozvolu.

c)      Minimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 10.000,00 KM.

d)      Projekti moraju biti usklađeni sa Stategijom razvoja Općine Visoko 2015 – 2021

III NOSIOCI AKTIVNOSTI

Glavni nosilac aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021.g.

IV KRITERIJ

Koordinacijski tim za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021.g. odlučivat će isključivo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima Grada Visoko, te koji ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:

–        Investicija podstiče privredni razvoj

–        Stepen u kojem projekat zadovoljava potrebe zajednice

–        Projekat donosi nove budžetske prihode

–        Projekat privlači strani kapital

–        Projekat je već započet

–        Projekat smanjuje tekuće budžetske troškove

–        Projekat povezuje postojeću infrastrukturu

–        Projekat je povoljan za životnu sredinu

Lica iz dijela II tačka a) imaju posebno pravo uputiti prijedloge za realizaciju projekta “Zaboravljenih sela” koji će prema prioritetima u ovisnosti o stanju na terenu biti sastavni dio Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta).

Ocjenu stanja na terenu, kao i utvrđivanje da li se u konkretnom slučaju radi o realizaciji projekta u “Zaboravljenom selu” (udaljenost, odnosno da li je rubno područje grada i mjesto kojem prijeti potpuno iseljavanje) vršit će Koordinacijski tim.

V NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA/ZAHTJEVA

V.I. Potencijalni predlagači Obrasce za podnošenje prijedloga za izradu Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) mogu preuzeti na slijedećim adresama:

–        u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

–        u prostorijama Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Grada Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija br. 26 b

–        u elektronskoj formi u prilogu ovog Javnog poziva.

V.II. Rok za podnošenje uredno popunjenih Obrazaca zajedno sa prilozima je 10.07.2020. g. do 15:00 sati, adresa: zgrada Gradske uprave Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12 A, Centar za pružanje usluga građanima, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

V.III. Koordinacijski tim razmatrat će isključivo one prijedloge za investiranje koji budu dostavljeni u skladu sa ovim Javnim pozivom i koji pristignu u navedenom roku.

V.IV. Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj, na broj telefona 032 732 526, putem e-maila ler@visoko.gov.ba ili lično u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija broj 26 b.

OBRAZAC 

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ,  KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLINE I JAVNE NABAVKE