Javni poziv: Sufinansiranje uređaja za mužu – muzilica …

JAVNI POZIV POLJOPRIVREDNICIMA ZA NABAVKU NOVIH MUZILICA I LAKTOFRIZA

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači mlijeka obrtnici i fizička lica sa područja općine Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje nabavke novog uređaja za mužu – muzilica i mljekarske opreme – laktofriz. Podržava se nabavka novih muznih uređaja – muzilica ili laktofriza nabavljenih u periodu od 01.01.2018. do 20.11.2018. što se dokazuje računima o kupovini. Maksimalna vrijednost kupljenog uređaja ili opreme za koju se ostvaruje podrška je do 4 000,00 KM

 

Iznos podrške je do 25% od ukupne vrijednosti muzilice ili laktofriza.

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Potvrda o upisu u RPG
  3. Porezna faktura o nabavci muzilice, laktofriza na ime klijenta nosioca gazdinstva
  4. Fiskalni račun o nabavci muznog uređaja – muzilice, mljekarske opreme – laktofriz
  5. Potvrda banke o otvorenom računu

 

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Općine Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu za nabavku novog uređaja za mužu – muzilica i mljekarske opreme – laktofriz.– ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

 

 

Press Općine Visoko