Javni poziv: Sufinansiranje učešća na sajmovima

Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini za sufinansiranje uplate kotizacije za učešće na domaćim poljoprivredno – prehrambenim sajmovima i manifestacijamaPozivaju se poljoprivredni proizvođači, izlagači fizička lica (upisani u RPG) i vlasnici poljoprivrednih obrta sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje uplate kotizacije za učešće na domaćim poljoprivredno – prehrambenim sajmovima i manifestacijama. Podržava se sufinansiranje kotizacije za učešće na sajmovima i manifestacijama u periodu od 01.01.2019. do 31.12. 2019. godine, što se dokazuje originalnom bankovnom uplatnicom u svrhu učešća na sajmu.

Iznos podrške je do 25% od ukupne vrijednosti uplate kotizacije za sve sajmove

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

1. Zahtjev;

2. Potvrda o upisu u RPG

3. Originalna bankovna uplatnica u svrhu učešća na sajmu

4. Potvrda banke o otvorenom računu

5. Izjava o učešću na sajmu

Postupak po Javnom pozivu provest će komisija koju će imenovati gradonačelnica Grada Visoko. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči grada Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Gradske uprave Grada Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici Grada Visoko: www.visoko.gov.ba

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu za sufinansiranje kotizacije za učešće na sajmovima i manifestacijama u 2019. godini – ne otvaraj, na adresu: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.

OBRAZAC ZA JAVNI POZIV 

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnost

Press Grada Visoko